Specijalistička obuka iz Navigacije

MSC Centar za obuku pomoraca vrši upis na Specijalističku obuku iz Navigacije (Elektronske i
Astronomske), teoretski i praktičan rad, vrlo koristan za sve one koji planiraju da se amaterski
ili profesionalno bave plovidbom na reci, moru ili okeanu.
Fond časova 25.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite MSC Centru za obuku pomoraca.