УСЛОВИ ЗА УПИС И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ВОДИТЕЉА ЈАХТЕ:

 


   Услови уписа члан 35. Правилника о овлашћењима о оспособљености чланова посаде поморских бродова трговачке морнарице Савезне Републике Југославије и условима за њихово стицање „Службени лист СРЈ“ бр. 67/99:

-           Да је слушалац старији од 18 година,

-           Да има 12 месеци пловидбеног стажа на броду или 3 године пловидбеног искуства као управљач чамца,

-           Испуњава прописане здравствене услове, посебно у погледу вида и слуха.

 

Поморац који је стекао овлашћење за водитеља јахте има право да заповеда јахтом до 100 БТ.

 

Овлашћење за водитеља јахте издаје се на неограничено време.

 

Процедура пријаве испита:

 

-           Пријава испита Лучкој капетанији БЕОГРАД, Карађорђева бр. 6 – на прописаном обрасцу.

-           Уплатница за накнаду полагања испита и издавање овлашћења - ВОДИТЕЉ ЈАХТЕ – жиро рачун и цену испита слушаоци добијају у МСЦ,

-           Уплатница за накнаду Административне таксе, Буџет Републике Србије – жиро рачун и цену испита слушаоци добијају у МСЦ,

-           Уверење (потврда) о завршеној обуци ПРИЛОГ Е – Уверење издаје МСЦ након завршене обуке (један примерак слушаоцу, један примерак Лучкој капетанији, један примерак архиви школе),

-           Уверење за Управљача-руковаоца чамца (мин. 3 год) или Потврда о укрцању (мин. 12 дванаест месеци) – копија, оригинал на увид,

-           3 х фотографије – формат као за пасош (3,5х4,5 cm) – да нису старије од 6 месеци

-           Копија личне карте (1 х за Лучку капетанију, 1 х за архиву МСЦ)

-           Лична карта на увид

 

Полагање испита:

-           Испит се полаже у просторијама Лучке капетаније Београд,

-           Испит се полаже пред комисијом коју формира Министар за инфраструктуру,

-           Кандидат извлачи листић са питањима,

-           Одговара на постављена питања,

-           Ако положи све предмете издаје се ОВЛАШЋЕЊЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ВОДИТЕЉА ЈАХТЕ – SKIPPER,

-           Ако кандидат не положи до 2 предмета – упућује се на поправни испит,

-           Ако кандидат не положи поправни испит- понавља процедуру пријаве испита и плаћа поновно полагање испита.


 

ПРЕДМЕТИ ОБУКЕ ЗА СТИЦАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ПО ПРОГРАМУ Д.38 Овлашћење о оспособљености за ВОДИТЕЉА ЈАХТЕ до 100 БТ: