Charter Hrvatska

 

U Puli, Biogradu, Splitu i Dubrovniku, nalazi se mlada flota plovila u klasi 26-54 stope, uglavnom Jeanneau, koje održava naše stručno i visoko kvalificirano osoblje. 

Svake godine proširujemo i obnavljamo svoju flotu novim modelima i novim plovilima.

Uz usluge smještaja na plovilima, nudimo i usluge one-way chartera, transfera mini-busom, usluge pronalaženja i organizacije brodske posade, nabave namirnica…

Naše poslovnice na jadranskoj obali smještene su u Aci marinama, izuzev poslovnice u Biogradu koja se nalazi u Marini Kornati. Sukladno ovogodišnjem interesu klijenata, Biograd se smatra najtraženijom polazišnom destinacijom zbog blizine Kornata te mogućnosti one-way chartera prema Puli, Splitu ili Dubrovniku.

Sva naša plovila opremljena su pripadajućom sigurnosnom, navigacijskom i ostalom opremom koja će zadovoljiti standarde svakog klijenta.

U našim poslovnicama na raspolaganju Vam je stručno i visoko kvalificirano osoblje koje će Vam u bilo kojem trenutku pomoći.

Obratite nam se s povjerenjem! 

Operating a fleet of 100 boats from 4 starting bases (Pula, Biograd, Split andDubrovnik), next season we will offer one-way charters between any of above mentioned bases, mini-bus transfers from airport to marina and between our bases, provisioning, skipper services... 

Our boats are located in Aci marinas with exception of Biograd where our base is located in Marina Kornati.

Every year we widen our existing programme with new yachts, latest models, and new destinations.

Our new base in Biograd, a top destination of the season, is a good starting point for one-way charters towards any other base. We recommend one-way charters to Pula (in the North) or Dubrovnik (in the South) in order to see Croatian coast and islands in all their beauty. 

All our yachts are equipped with comprehensive and extensive equipment for safety, navigation and comfort in order to offer you maximum satisfaction during your holiday.

Our dedicated and experienced key staff in each of our four bases will provide the best possible service in order to make your holiday a success.

 

The main charter office in Belgrade has their attention on personal service and care.

 

Uslovi izajmljivanja plovila 

 

 

 

USLOVI UGOVORA O SMJEŠTAJU NA PLOVILO:


   1. VALJANOST: Ugovor postaje važeći sa plaćanjem celokupnog iznosa smeštaja davatelju usluge smještaja na plovilu.
   2. IZNOS REZERVACIJE uključuje upotrebu broda. Gorivo nije uključeno u cenu smještaja. Plovilo će korisnik usluge smeštaja na plovilu vratiti sa punim tankom za gorivo i tankom za vodu, čisto i suvo, te s motorom u ispravnom stanju.
   3. TROŠKOVI TOKOM SMEŠTAJA NA PLOVILU: Nakon preuzimanja plovila sve troškove dnevnog veza u luci pristajanja ili marini, troškove za gorivo, ulje, vodu i sve druge potrepštine, isto kao i otklanjanje bilo kakve štete ili defekta, koje se mogu javiti dok je plovilo pod odgovornošću korisnika smeštaja na plovilu i koji nisu rezultat normalnog prirodnog trošenja plovila, snosit će na svoj račun korisnik usluge smještaja na plovilu, pod uvjetom da je korisnik usluge smještaja na plovilu prethodno postigao sporazum s davateljem usluge smještaja na plovilu o tehničkoj opravdanosti popravka koji se trebaju obaviti. U slučaju štete ili nedostatka uslijed normalnog prirodnog trošenja plovila, korisnik usluge smještaja na plovilu će prethodno dobiti pristanak davatelja usluge smještaja na plovilu s obzirom za cijenu i tehničku opravdanost tih popravaka, te će korisnik usluge smještaja na plovilu dobiti odgovarajući račun na osnovu kojeg će namiriti svoje potraživanje od davatelja usluge smještaja na plovilu nakon isteka vremena za koje je plovilo rezervirano.
   4. ODGOVORNOST KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU: Za radnje i propuste korisnika usluge smještaja na plovilu, za koje odgovara davatelj usluge smještaja na plovilu trećoj strani, korisnik usluge smještaja na plovilu ih je dužan u cijelosti nadoknaditi davatelju usluge smještaja na plovilu, bilo da se radi o materijalnim i/ili pravnim troškovima koji rezultiraju iz takvih radnji ili propusta. Korisnik usluge smještaja na plovilu je izričito odgovoran za plovilo u slučaju njegove zapljene od strane bilo kojeg službenog tijela zbog neodgovarajućih ili ilegalnih radnji poduzetih prilikom korištenja plovila tijekom perioda za kojeg je plovilo bilo rezervirano.
   5. ODUSTANAK OD SMJEŠTAJA NA PLOVILU: Ukoliko je iz bilo kojeg razloga korisnik usluge smještaja na plovilu u nemogućnosti preuzeti plovilo, korisnik usluge smještaja na plovilu može pronaći drugu osobu koja će umjesto njega preuzeti sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora. Ukoliko se ne pronađe zamjena, davatelj usluge smještaja na plovilu zadržat će:  
      - 30% od rezervacije u slučaju otkazivanja od strane korisnika usluge smještaja na plovilu najkasnije do 4 tjedna prije početka smještaja  
      - cijeli iznos rezervacije u slučaju otkazivanja od strane korisnika usluge smještaja na plovilu unutar 4 tjedana prije početka smještaja
   6. PRIMOPREDAJA: Izdavanje plovila je u 18:00 sati, a vraćanje plovila je u 09:00 sati. Davatelj usluge smještaja na plovilu se obvezuje predati plovilo u ispravnom stanju. Ukoliko davatelj usluge smještaja na plovilu iz bilo kojeg razloga ne stavi plovilo na raspolaganje korisniku usluge smještaja na plovilu na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme, korisnik usluge smještaja na plovilu može zatražiti povrat iznosa rezervacije onoliko dana koliko nije mogao raspolagati plovilom. Ugovoreno vremensko trajanje smještaja može se od strane korisnika usluge smještaja na plovilu produžiti za onoliko vremena koliko je kasnila primopredaja plovila od strane davatelja usluge smještaja na plovilu uz prethodan dogovor sa davateljem usluge smještaja na plovilu. Ako davatelj usluge smještaja na plovilu ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 h nakon isteka roka za primopredaju ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, korisnik usluge smještaja na plovilu ima pravo odustati od Ugovora i potražiti cijeli iznos rezervacije ili potraživati iznos rezervacije za onoliko dana koliko nije mogao raspolagati plovilom. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno. Korisnik usluge smještaja na plovilu je dužan provjeriti stanje plovila i opreme prema inventar listi. Sve primjedbe moraju se podnijeti prije početka smještaja. Svi nedostaci i kvarovi na plovilu i/ili opremi koji nisu zamijećeni za vrijeme primopredaje od davatelja usluge smještaja na plovilu korisniku usluge smještaja na plovilu, ne daju pravu korisniku usluge smještaja na plovilu za sniženje rezervacije.
   7. OSIGURANJE: Osiguranje je određeno uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je davatelj usluge smještaja na plovilu osigurao plovilo. Šteta koja je pokrivena osiguranjem, a koja nije odmah prijavljena osiguravatelju, a u skladu je s policom osiguranja, neće biti priznata. U tom slučaju korisnik usluge smještaja na plovilu je osobno odgovoran za svu štetu kao rezultat neprijavljivanja ili zakašnjelog prijavljivanja štete. Jedra nisu osigurana i u svakom slučaju oštećenja jedara troškove snosi korisnik usluge smještaja na plovilu, osim ako je do oštećenja došlo zbog normalnog prirodnog trošenja ili ukoliko su se oštetila uslijed loma jarbola. Nadalje, nije osigurana osobna imovina. Posada plovila je osigurana.
   8. OPŠTE ODREDBE: Korisnik usluge smještaja na plovilu se obvezuje i izjavljuje da će plovilo koristiti u granicama teritorijalnog mora Republike Hrvatske (svaka iznimka zahtijeva posebno pismeno odobrenje); da neće plovilo davati u podsmještaj niti posuditi drugoj osobi; da neće sudjelovati u regatama ili utrkama plovila; da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe, profesionalni ribolov, školu jedrenja i sl.; da će plovilo koristiti jedino po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti. Nadalje, korisnik usluge smještaja na plovilu preuzima obvezu poštivanja carinskih i ostalih propisa i pravila; te se obvezuje da neće uz naknadu prevoziti robu i osobe; da neće plovilo koristiti u zonama zabranjenim za plovidbu; da će korektno voditi brodski dnevnik i ostaviti ga na plovilu nakon isteka smještaja; da će pažljivo rukovati plovilom, njegovim inventarom i opremom i da neće biti umiješan u tegljenje bilo kojeg drugog plovila. U slučaju havarije i/ili nesreće korisnik usluge smještaja na plovilu će zabilježiti tok događaja, te tražiti ovjeru od strane lučkog kapetana, liječnika ili nadležnog organa. Isto će tako o tome odmah obavijestiti davatelja usluge smještaja na plovilu. Nadalje, korisnik usluge smještaja na plovilu se obvezuje da će obavijestiti nadležne organe i davatelja usluge smještaja na plovilu u slučaju nestanka plovila, u slučaju nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. U slučaju nepridržavanja gore navedenih obveza korisnik usluge smještaja na plovilu osobno odgovara davatelju usluge smještaja na plovilu i preuzima svu odgovornost za sve posljedice. Oštećenje podvodnog dijela plovila povlači za sobom pregled plovila, što ide na teret korisnika usluge smještaja na plovilu. Držanje kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, ptica i sl.) na plovilu nije dozvoljeno osim uz prethodni dogovor.
   9. PRAVILA KORIŠTENJA JEDARA: S obzirom na vremenske uvjete korisnik usluge smještaja na plovilu je dužan pravovremeno spustiti jedra i ne dozvoliti da se plovilo koristi pod opterećenjem za jedra većim od onog koje omogućava ugodno jedrenje bez pretjeranog opterećenja i napora za konope i jedra. Korisnik usluge smještaja na plovilu se obvezuje da neće plovilo koristi na području koje je nedovoljno poznato s obzirom na pomorske karte kojima korisnik usluge smještaja na plovilu raspolaže ili da prethodno dobro ne prouči pomorske karte određenog područja ili druge relevantne materijale koji su mu na raspolaganju; da neće plovilo koristiti noću bez uporabe svih navigacijskih svjetala i adekvatnog motrenja s palube.
  10. PRAVILA ZA NAPUŠTANJE LUKE: Korisnik usluge smještaja na plovilu neće napustiti luku ili sidrište ukoliko jačina vjetra je ili se očekuje preko 30 čvorova ili ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili dok se ne otkloni šteta s bilo kojeg vitalnog dijela plovila kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna pumpa, sidreno vitlo, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema i sl. ili ako bilo koji od navedenih uređaja nije u ispravnom stanju; korisnik usluge smještaja na plovilu neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljne zalihe goriva i općenito kada su vremenski uvjeti ili stanje plovila ili njegova posada nesigurni ili dvojbeni.
  11. DOZVOLA ZA PLOVIDBU: Korisnik usluge smještaja na plovilu izjavljuje da posjeduje važeću dozvolu za upravljanje plovilom ili da će plovilom upravljati član posade koji ima odgovarajuću dozvolu za plovidbu.
  12. TEST JEDRENJA: Davatelj usluge smještaja na plovilu (ili njegov predstavnik) može zahtijevati od korisnika usluge smještaja na plovilu i njegove posade da dokažu svoju sposobnost upravljanja plovilom i da svoju sposobnost demonstriraju na moru s davateljem usluge smještaja na plovilu (ili njegovim predstavnikom) prisutnim na plovilu pri testiranju. Ukoliko prema mišljenju davatelja usluge smještaja na plovilu, korisnik usluge smještaja na plovilu ne zadovolji svojim znanjem, davatelj usluge smještaja na plovilu može prekinuti ugovor kao što je gore navedeno ili odrediti mornara koji će upravljati plovilom i koji će biti prihvatljiv i za davatelja usluge smještaja na plovilu i za korisnika usluge smještaja na plovilu. Trošak snosi korisnik usluge smještaja na plovilu i to za onoliko dana koliko je to bilo potrebno radi sigurnosti plovila ili njegovih putnika, a o broju dana odlučuje davatelja usluge smještaja na plovilu. Testiranje sposobnosti korisnika smještaja o upravljanju plovilom sastavni je dio vremenskog perioda za koje je plovilo rezervirano.
  13. PRITUŽBE: Samo pritužbe podnijete pismeno, do povratka plovila i potpisane osobno od davatelja usluge smještaja na plovilu i korisnika usluge smještaja na plovilu bit će uzete u obzir.
  14. DODATNI DOGOVORI: Moraju biti sačinjeni u pisanom obliku. U slučaju nesporazuma ili spora, težit će se mirnom i sporazumnom rješenju. Ako se sporazum ili spor ne riješe na taj način, spor prelazi u nadležnost suda u Zagrebu i podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske. Ukoliko je neka odredba ovog Ugovora ništavna ili sporna, to nema utjecaja na valjanost ostalih odredaba ovog Ugovora. U tom slučaju umjesto ništavne ili sporne odredbe stranke će se međusobno dogovoriti o odredbi kako bi se inače dogovorile, da su tokom sklapanja Ugovora znale za ništavnost, neprimjenjivost ili spornost ugovorne odredbe.
      Ovaj Ugovor potpisuju ugovorne strane u 2 (dva) primjerka, od kojih 1 (jedan) ostaje korisniku usluge smještaja na plovilu, a 1 (jedan) zadržava davatelj usluge smještaja na plovilu.