Specijalistička obuka
Naziv kursa  Fond Časova
 
     
GMDSS (VHF short range operator)
12
 
 Elektronska navigacija i elektronske karte
10
 Astronomska navigacija
12
 
Engleski za pomorce
 zavisi od nivoa znanja polaznika  
 Prva pomoć na moru
 20

 

 Specijalistički kurs Pomorske komunikacije

VHF i GMDSS

 
Danas svi koji žele bezbedno  ploviti obalnim i otvorenim morskim prostranstvima moraju biti upoznati sa Svetskim sistemom za opasnost i sigurnost u pomorstvu (GMDSS). Svi podsistemi GMDSS funkcionišu i u upotrebi su od 01. februara 2005.godine.

Zbog toga ovaj kurs u trajanju od 14 nastavnih časova obezbeđuje da svaki nautičar na jedrilici ili jahti nauči osnove rada pomorske radioslužbe u današnjim uslovima plovidbe.

Your browser may not support display of this image.

Radio-telegrafija i čuveni signal Morzeove azbuke  SOS (... - - - ...) više se ne koristi. U obalnoj plovidbi skiper – kapetan jahte i jedrilice mora poznavati rad na pomorskoj VHF radio stanici i u potpunosti ovladati načinima komunikacije u pomorskom radio-saobraćaju.

VAŽNO je pravilno naučiti kako u slučaju opasnosti poslati MAYDAY poruku. Ukoliko je nekom članu posade potrebna medicinska pomoć treba znati uputiti poziv PAN PAN Medical.

Na današnjim pomorskim VHF stanicama omogućeno je korišćenje i DSC (Digital Selective Calling) posebnog signala koji se automatski prima i šalje na posebnom VHF kanalu.

Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS konvencija) obavezuje nautičare da svoje plovne objekte opreme telekomunikacijskom i radio opremom prema zahtevima GMDSS.

Na ovom kursu naučićete kako da primate meteorološke i navigacijske informacije na VHF stanici i NAVTEX uređajima. Jedriti se ne može bez poznavanja hidro-meteoroloških uslova mora i primorja.

Razvoj satelitskih komunikacija i međunarodni komunikacioni sistem za pomorstvo INMARSAT omogućava jahtama i jedrilicama kvalitetnu vezu u telefonskoj mreži kao i rad na internetu i slanje e-mail poruka.

Teme kursa su zasnovane na posebnom programu obuke IMO-a za rukovaoca pomorskim uređajima sa ograničenom odgovornošću u obalnom području plovidbe (ROC).

Budući skiperi jedrilica i jahti naučite:

    * Pravilno rukovati radio-uređajima
    * Kako da uspostavite komunikaciju sa obalnom radio stanicom
    * Da posaljete poruke MAYDAY   PAN-PAN   SECURITE
    * Na kojim kanalima VHF stanice možete razgovarati sa drugim jedrilicama i jahtama

 
 

BUDIMO U DOMETU