Yacht Master 100 Gt

 

 

 

 

Obuka se realizuje kroz 64 nastavna časa prema NPP Prilog D.38.

 

Uslovi upisa:

          da je slušalac stariji od 18 godina

          da ima 12 meseci plovidbenog staža na brodu, ili tri godine plovidbenog iskustva kao upravljač čamca

 

Procedura prijave ispita:

 1. Prijava ispita Lučkoj kapetaniji - propisan obrazac
 2. Uplatnica na 10.000,00 dinara - naknada za ispit i izdavanje ovlašćenja - Yacht Master
 3. Uplatnica na 530,00 dinara - administrativna taksa, Budžet Republike Srbije
 4. Uverenje (potvrda) o završenoj obuci
 5. Dve fotografije formata 3,5x4,5cm (kao za pasoš) ne starije od 6 meseci
 6. Fotokopija lične karte
 7. Lična karta na uvid

Slušalac koji želi Pomorsku knjižicu obavezan je da dostavi sledeće:

 1. Blanko Pomorsku knjižicu (može se kupiti u knjižari Službenog lista - Brankova 16)
 2. Lekarsko uverenje sa Medicine rada za pomorce - Novi Beograd (cena pregleda je oko 8400 dinara)
 3. Dve fotografije formata 3,5x4,5cm (kao za pasoš) ne starije od 6 meseci
 4. Uverenje o državljanstvu i Izvod iz matične knjige rođeni, ne starijie od 6 meseci
 5. Uslov za dobijanje pomorske knjižice - položen ispit po B-1, B-2 i medikal
 6. Strani državljanin ne može da izvadi Pomorsku knjižicu

 Polaganje ispita

 • Ispit se polaže u prostorijama Lučke kapetanije Beograd
 • Ispit se polaže pred komisijom koju formira Ministar za infrastrukturu
 • Kandidat izvlači listić sa pitanjima i odgovara na postavljena pitanja
 • kandidatu koji položi sve predmete izdaje se OVLAŠĆENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA JAHTE - SKIPPER
 • Ako kandidat ne položi do dva predmeta upućuje se na popravni ispit
 • Ako kandidat ne položi popravni ispit ponavlja proceduru prijave ispita i plaća ponovo polaganje ispita