Offshore Skipper

Offshore Skipper je profesionalno zvanje i nije vezano ni za područje plovidbe, kao ni za ograničenje teritorijalnog mora. Visoki standardi će kroz predmete koje izučavate celim tokom edukacije, od Vas stvoriti profesionalca koji u svakom trenutku i u svakoj situaciji zna kako treba da reaguje, jednom rečju skippera koji ume da uživa u svakom trenutku plovidbe. Nakon završenog teoretskog dela edukacije svi polaznici imaju zadatak da na klupskom krstašu preplove 1000 nautičkih milja u roku od 14 dana nakon čega dobijaju licencu kao i logbook.