Coastal Skipper

Coastal Skipper je kurs namenjen onima koji su prethodno završili prvi nivo edukacije i odlučili da nastave dalje. Coastal Skipper licenciran ima obavezu da obavlja sve dužnosti skippera u okviru teritorijalnih voda države u kojoj plovi. Nakon završenog teoretskog dela obuke svi polaznici imaju obezbeđen praktičan deo nastave u trajanju od četrnaest dana u toku koje su u obavezi da preplove 500 nautičkih milja. Nakon položenog kursa polaznici dobijaju licencu, kao i log book.